Bådkonsulenten

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Velkommen

Fini Lund

Uafhængig
Bådkonsulent med mere end 40 års sejlererfaring.

Skadesopgørelser.
Vurdering og rådgivning ved køb eller salg.
Syn og skøn ved tvister.
Forsikringstaksator.


Havariekspert:

Hvis uheldet er ude i form af havari på lystfartøj kan jeg kontaktes døgnets 24 timer,
- og jeg rykker ud med kort varsel.

Formidler redning af havareret lystfartøj til nærmeste havn/bedding, og sikrer fartøjet bedst muligt.

Opgør og vurderer omfanget af skader på havarist samt prissætter omkostninger ved rep. og genanskaffelser.
Formidler optagning og transport af havarist til anerkendt bådværft.
Gennemgår havarist for fejl og mangler efter rep. på bådværft, efter aftale med forsikringsselskab eller ejer. 

Det er vigtigt, at der hurtigt bliver taget hånd om et havareret lystfartøj for at minimere skaderne på fartøjet, og samtidigt få rep. fartøjet på forsvarlig vis. Det betyder tryghed for ejeren af lystfartøjet, og sikrer samtidig fartøjets værdi.